Kom och besök oss på öppethus
23 NOV 2016, 16.00 - 19.00

25 JAN 2017,  16.00 - 19.00

19 APR 2017,  16.00 - 19.00

Besökadress

Brännögatan 2 

Östra hamnen Malmö

TAU Learning

Brännögatan 2

Östra hamnen 211 24 Malmö, Sweden

Buss 32 från centralen till kosterögatan

sen andra till höger

TAU Learning
Brännögatan 2
21124 Malmö
Tlf.: +46 (0) 40 29 02 06

Mobil.: +46 (0) 702 76 22 06

peter@taulearning.se